Bahan BM Tahun 1-6


TAHUN
TOPIK/ ALAMAT URL
Tahun 1
Bahan Bahasa Melayu- Bank soalan, rancangan mengajar
Tatabahasa
Latihan Bahasa Melayu (Kata seru)
Kuiz BM
Mengenal huruf, bunyi dan bentuk
Mengenal huruf dan bunyi
Mengenal huruf vokal
Pratonton objek pembelajaran BM
Latihan PKJR Tahun 1
Latihan BM Tahun 1 Arus Perdana
Kuiz Tahun 1

Tahun 2
Bahan Bahasa Melayu- Bank soalan, rancangan mengajar
Tatabahasa
Latihan Bahasa Melayu (Kata seru)
Latihan PKJR Tahun 2
Kuiz Kata Tanya
Nota Tahun 2
RPH Tahun 2
Bank Soalan Tahun 2
Soalan & RPT Tahun 2
Latihan Tahun2


Tahun 3
Bahan Bahasa Melayu- Bank soalan, rancangan mengajar
Tatabahasa
Soalan Kuiz Tahun 3
Kuiz tanda baca
Bank soalan Tahun 3
RPH Tahun 3
Bank Soalan Tahun 3
Soalan & RPT Tahun 3
Latihan Tahun 3
Latihan Tahun 3
Latihan penjodoh bilangan Tahun 3
PKJR Tahun 3
Tahun 4
Latihan Simpulan Bahasa Tahun 4
Tatabahasa
Bank Soalan Tahun 4
Latihan Tahun 4
Latihan PKJR Tahun 4
Kata nama
Kuiz Kata Nama Am
Nota Tatabahasa
Tahun 5
Latihan Simpulan Bahasa Tahun 5
Tatabahasa
Bank Soalan Tahun 5
Latihan Tahun 5
Latihan PKJR Tahun 5
Kuiz BM
Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
Karangan
Penjenisan Ayat
Tahun 6
Latihan Simpulan Bahasa
Tatabahasa
Latihan PKJR Tahun 6
Bank Soalan
Koleksi Soalan UPSR
Kuiz Kata Sendi Nama
Kuiz Simpulan Bahasa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...